>Биография   >Научна продукция   >Публикации в печата    >Практическа насоченост    >Контакти
Практическа насоченост

- Специалист по политически маркетинг, политически имидж и предизборни кампании

- Експерт по избори и избирателни системи

- Изготвяне на имиджови стратегии за предизборни кампании

- Консултиране в областта на политическата реклама (институционално и предизборно)

- Разработка на предизборни платформи и кампании на национално и местно равнище

- Практическо участие в предизборни екипи при организация, подготовка и провеждане на политически кампании

- Консултант по политически проблеми на държавни институции, политически партии, обществени организации и др.
 

Copyright (c), 2008 - 2014